Haluatko yhdistyksen viralliseksi kasvattajaksi?

Tämän sivun tarkoitus on ohjeistaa kasvattajaksi haluava henkilö vaihe vaiheelta eteenpäin. Ennen kuin lähdet etenemään tarkista, että täytät vaatimukset.

Pääpiirteittäin hakeminen tapahtuu seuraavasti:

 1. Perehdy kasvattajasertifioinnin sääntöihin.
 2. Pyydä halutessasi suosittelijaa.
 3. Täytä hakemuslomake.
 4. Ole yhteydessä kasvatusasiavastaan.

Perehdy kasvattajasertifioinnin sääntöihin

Ennen kuin täytät hakemuksen kasvattajalistalle, on tärkeää perehtyä sertifiointiohjelmaan, jotta tiedät, missä olet mukana. Lue siis huolellisesti ohjelmaa koskevat säännöt ja määritelmät tältä sivustolta. Tämä auttaa myös hahmottamaan paremmin, millaisia tietoja tahdomme kuulla hakemuksesi yhteydessä.

Pyydä halutessasi suosittelijaa.

Sinun on mahdollista - joskaan ei missään nimessä pakollista - pyytää itsellesi suosittelijaa. Tämä on kannattavaa erityisesti silloin, mikäli olet vielä tuore kasvattaja, tai uusi yhdistystoiminnassa. Suosittelijan tarkoitus on antaa ulkopuolisen näkemys toimiisi kasvattajana. Suosittelija ei saa olla sellainen ihminen, jolla on puolueellinen näkemys toimiisi. Esimerkiksi perheenjäsen ei ole pätevä suosittelijaksi. Sen sijaan suosittelijaksi voit pyytää esimerkiksi kasvattisi omistajaa tai esimerkiksi yhdistyksessä aktiivisesti toimivaa henkilöä, joka on tietää menettelytapasi. Kysy kasvattisi omistajalta tai vastaavalta sopivalta taholta hänen halukkuuttaan toimia suosittelijana. Pyydä suosittelijaa lähettämään vapaamuotoinen suositus osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. otsikolla "Kasvattajaksi suositteleminen". Suosittelijan tulee saada lähettää suosittelunsa rauhassa, ilman että hän tuntee yhtään olevansa painostettu. Mikäli kasvattaja mainitsee, että on hakenut suosittelijaa, mutta suositukset eivät saavu perille viikon sisällä kasvattajahakemuksen lähettämisestä, voidaan kasvattajahakemus käsitellä ottamatta suosituksia huomioon.

Täytä hakemuslomake.

Varaa lomakkeen täyttämiseen reilusti aikaa. Voit kirjoittaa vastaukset kysymyksiin vapaamuotoisesti. Pyri kuitenkin selkeään ja ymmärrettävään kirjoitusasuun, jotta voidaan välttää selvennyspyynnöt, jotka pitkittäisivät prosessia. Ole rehellinen. Sen myöntäminen, ettei hallitse jotakin osa-aluetta, ei tarkoita sitä, että hakemus hylättäisiin, vaan näin yhdistys tietää, minkälaisia artikkeleita on kannattavaa tarjota kasvattajille. Jotkut tiedot ovat myös lajikohtaisia: esimerkiksi monien lajien kohdalla ei kasvattajan tarvitse tietää genetiikasta paljoakaan, kun taas toisissa lajeissa eri väriyhdistelmät tai nopea lisääntyminen saavat aikaan suuremman tarpeen tiedostaa periytymisen toimiminen.

» Hakemus sertifioiduksi kasvattajaksi (pdf)

Ole yhteydessä kasvatusasiavastaan.

Kun olet tutustunut sertifiointiohjelmaan ja täyttänyt hakemuksen, voit lähettää hakemuksesi yhdistyksen kasvatusasiavastaavalle sähköpostia osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Otsikoi sähköpostiviestisi otsikolla "Hakemus kasvattajalistalle". Kerro sähköpostiviestissä lyhyesti itsestäsi sekä kasvatustoiminnastasi. Muista laittaa hakemus liitteeksi.

Käsittelyvaihe

Saat lyhyen kuittauksen, kun hakemuksesi on saapunut perille ja otettu käsittelyyn. Hakemus saapuu ensimmäisenä kasvatusasiavastaavalle, joka välittää sen myös hallitukselle. Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n hallitus tekee päätöksen, hyväksytäänkö kasvattaja listalle. Mikäli hakemuksessa on jotakin epäselvää, kasvatusasiavastaava saattaa kysyä tarkennuksia tietoihin.

Päätös ja muutoksenhaku

Kun kaikki on kunnossa, yhdistyksen hallitus yhdessä kasvatusasiavastaavan kanssa tekee päätöksen siitä, pääseekö kasvattaja listalle. Yleensä päätös tehdään jossakin yhdistyksen tai hallituksen kokouksessa, joita järjestetään muutaman kerran vuodessa. Mikäli kasvattaja pääsee listalle, hän saa tästä ilmoituksen, jolloin tiedot siirtyvät sivustolle. Huomioithan, että kaikki tahot toimivat vapaa-ajallaan, mistä johtuen hakemuksen käsittelemisessä saattaa toisinaan kestää.

Mikäli hakemus ei mene läpi, saat ilmoituksen, jossa sinua joko pyydetään korjaamaan toimintatapojasi ja osoittamaan korjauksen toteutuminen tai sinulle ilmoitetaan, että hakemus on hylätty. Hylkäämisen jälkeen voit pyrkiä listalle uudelleen kuuden kuukauden kuluttua hylkäämisen tiedoksiantopäivästä. Syitä hylkäämiseen voivat olla esimerkiksi liian pienet tilat, selkeä tiedonpuute, yhdistyksen kannattamien toimintatapojen vastaan toimiminen, huono foorum- tai someryhmäkäytös, negatiivinen suhtautuminen yhdistystä kohtaan tai yhdistyksen mustamaalaaminen, lintujen kyseenalainen käsittelytapa tai selkeä huonomaineisuus ja konfliktit poikasia hankkineiden asiakkaiden kanssa. Joissakin tilanteissa hakemuksen käsittelyä voidaan myös lykätä suoran hylkäämisen sijasta. Näin toimitaan tilanteissa, joissa yhdistys tarvitsee ajallisesti lisänäyttöä kasvattajan toimista. Lykkäämisen seurauksena hakemus käsitellään uudelleen yhdistyksen nimeämän ajan, joka on korkeintaan 12 kk, kuluttua. Hylättyyn päätökseen ei voi hakea muutosta ennen kuuden kuukauden aikarajan kulumista, ellei kasvattajaksi haluavalla ole selkeää näyttöä siitä, että yhdistys on saanut virhetietoa, joka on johtanut hylkäämiseen. Lykkäyspäätökseen voi hakea muutosta kerran päätöksen antamisen jälkeen, mikäli kasvattaja kokee, että on tehnyt tarvittavat muutokset ennen uudelleenkäsittelypäivämäärää.

Hylkäämistä tai käsittelyn lykkäämistä ei tule ottaa itseensä, sillä joskus kyse voi olla pienistäkin korjauksista. Mikä tärkeintä, se kannattaa ottaa rakentavana palautteena.

Sertifikaatti

Kasvattaja, joka on tullut hyväksytyksi Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n viralliselle kasvattajalistalle, saa sertifikaatin, eli todistuksen siitä, että kasvattaja on ottanut käyttöön yhdistyksen määrittelemän laatujärjestelmän, jonka muodostavat kasvatussysteemin säännöt ja ohjeistukset.

Kasvattajan säännöt

Yleistä

 • Sinun on oltava täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö.
 • Olet jotakin lintulajia onnistuneesti vähintään vuoden tai kolmen poikueen verran, ja aiot jatkaa kasvattamista.
 • Olet Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n jäsen.
 • Sinua ei ole tuomittu eläinsuojelurikkomuksista.
 • Toimit kasvattajana parhaasi mukaan eettisesti ja rehellisesti, Suomen lakia noudattaen.
 • Sitoudut noudattamaan Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kasvattajasääntöjä sekä eettisiä periiaatteita.
 • Toimit käsittelytavoissa aina lintujensa parhaaksi ja noudatat käsittelutapoja, jotka eivät aiheuta turhaa stressiä emoille, poikasille tai muille hallussa pidetyille linnuille.
 • Lemmikkilinnut Kaijuli ry:llä on oikeus kehittää ja muokata palveluaan parhaaksi katsomaansa suuntaan. Yhdistys on velvollinen tiedottamaan muutoksista listan kasvattajille.
 • Lemmikkilinnut Kaijuli ry:llä on oikeus hyväksyä tai olla hyväksymättä kasvattajaa listalle.
 • Kasvattaja voi halutessaan koska tahansa poistua listalta tekemällä kirjallisen eroanomuksen kasvatusasiavastaavalle.
 • Virallinen kasvattaja on oikeutettu pitämään esillä yhdistyksen myöntämää todistusta laatujärjestelmän noudattamisesta.
 • Kasvattajalistalta poistunut tai erotettu kasvattaja sitoutuu poistamaan yhdistyksen myöntämän sertifikaatin välittömästi esiltä.

Kasvatusparit

 • Kasvattajan tulee käyttää vain ulkosiitosta, eli valita vanhemmiksi pari, joka ei ole sukua toisilleen. Yhdistys suhtautuu kielteisesti linja-, suku-, ja sisäsiitokseen.
 • Kasvattajan tulee ottaa huomioon pesitettävien lintujen ikä, terveys ja soveltuvuus jalostukseen.
 • Emojen tulee olla sopivan ikäisiä pesitykseen.
 • Kasvatuksessa käytettävän linnun tulee aina olla terve, sillä terveydelliset seikat ovat tietyin osin periytyviä.
 • Geneettisistä sairauksista kärsivät linnut on välittömästi karsittava pesityksestä ja niiden vahinkomunat tuhottava.
 • Kasvatettavat lajit tulee pitää puhtaina. Yhdistyksen kanta hybridien tietoiseen lisäämiseen on kielteinen.

Tilat ja pesimäympäristö

 • Kasvattaja sitoutuu tarjoamaan linnuillensa pätevät tilat, jotka noudattavat MMM:n säätämiä ohjemittoja. Karkeasti määriteltynä pesimähäkin vähimmäismitta on se mitta, joka täyttää vähintään kolmen linnun tilavaatimukset MMM:n minimivaatimusten mukaisesti.
 • Ohjeistavien mittojen alittaminen on sallittua rajoitetusti silloin, mikäli voidaan osoittaa, että pesästä tultuaan poikaset pääsevät pois pesityshäkistä suurimmaksi osaksi päivää. Kuitenkaan pesityshäkin pinta-ala ei koskaan saa alittaa sitä lukemaa, jonka Maa- ja metsätalousministeriö on määritellyt lajin kahdelle edustajalle.
 • Kasvattaja tarjoaa pesiville emoille niiden vaatimien olosuhteiden mukaisen pesimäympäristön. Rauhaa vaativilla lajeilla pesiville emoille on voitava tarjota oma tila, jonne muilla yksilöillä ei ole pääsyä.
 • Kasvatusparille on tarjottava sellainen pesä, joka vastaa lajin luontaisia tarpeita.
 • Lintujen pesiessä poikkeukselliseen ympäristöön, joka todennäköisesti häiritsee poikasten kehitystä tai koituu poikasten kuolemaksi, tulee kasvattajan puuttua asiaan välittömästi.

Poikaset

 • Kasvattaja järjestää poikasille turvallisen ja virikkeellisen kasvuympäristön. Poikasella on oltava saatavilla leluja tai muita aktiviteettejä, joiden parissa se voi leikkiä ja harjoittaa nokkaansa.
 • Poikaselle on tarjottava mahdollisuus oppia monipuolinen ruokavalio, vaikka emojen innokkuus tuoreravinnon syömiseen olisikin tavallista niukempi.
 • Parvilinnuilla tulee olla mahdollisuus sosialisoida muidenkin lajinsa yksilöiden kuin emojensa kanssa.
 • Jokaisella poikasella on oltava mahdollisuus harjoitella lentämistä sopivissa oloissa heti pesästä päästyään tai silloin, kun lajille on tyypillistä aloittaa lentoharjoittelu. Lentämisen rajoittaminen herkkyysiässä vaikuttaa merkittävästi linnun lentokykyyn myös aikuisiällä.
 • Poikasten siipiä tai siipisulkia ei saa leikata.
 • Lentävien lajien poikasia ei saa luovuttaa lentokyvyttöminä.
 • Kasvattajan tulee suosia poikasten luonnollista kasvatustapaa, emojen ruokkimana. Käsinruokinta voi aiheuttaa monia haittavaikutuksia ja kasvatuksellisista näkökulmista häiritsee erityisesti lintujen taitoja suvun jatkamisessa ja jälkikasvun hoitamisessa. Kasvattajan on osattava kertoa käsiruokintaa pyytäville ostajaehdokkaille kyseisen ruokintametodin mahdollisista haittavaikutuksista. Pelkästään kaupalliseen hyötyyn tähtäävä käsinkasvastus on kiellettyä.
 • Poikasia ei tule luovuttaa uuden omistajan käsiruokittavaksi.
 • Poikaset tulee luovuttaa uusiin koteihin terveinä.
 • Poikasia ei tule luovuttaa uuteen kotiin liian nuorina. Luovutus voi tapahtua vasta, kun poikaset ovat tulevat toimeen ilman emojen apua.
 • Poikasen luovutusikä on aina katsottava yksilökohtaisesti; vaikka poikanen olisi luovutusikäinen, ei sitä tule luovuttaa, jos poikasen itsenäisyys on puutteellinen.
 • Yhdistys kannustaa kasvattajia tunnistemerkitsemään yksilöt umpirenkaalla tai mikrosirulla. Merkitsemätöntä lintua ei voi rekisteröidä tulevaisuudessa. Mikäli lintuja ei tunnistemerkitse, on kasvattajan ehdottomasti pidettävä kirjallista tietokantaa kasvateistaan ja voitava pyydettäessä esittää tiedot kasvattinsa syntymäajasta ja vanhemmista. Uhanalaiset lajit tulee tunnistemerkitä (Cites-1/A) ja hankkia niille alkuperäistodistus viranomaisilta.

Kauppa

 • Kasvattajan tulee käyttää Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kauppakirjaa ja syntymätodistusta poikasia luovuttaessaan. Kasvattaja voi näiden lisäksi käyttää myös itse laatimiaan todistuksia.
 • Kasvattajan tulee antaa poikasen ostajalle hoito-ohjeet joko suullisesti tai kirjallisesti.
 • Yhdistys ei ole vastuussa kasvattajan ja ostajan välisistä kiistatilanteista.

Sijoitus

 • Sijoituksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että kaksi henkilöä tekevät keskenään sopimuksen emon lainaamisesta toisen henkilön pesityskäyttöön.
 • Kasvattajan on sallittua käyttää sijoitusta, mikäli kasvatettu laji on sellainen, ettei se stressaa liikaa parin vaihtamisesta.
 • Sijoituksesta on tehtävä kirjallinen sopimus.
 • Sijoituspaikan tulee olla myös parhaansa mukaan eettisesti toimiva taho. Yhdistys ei voi valvoa sitä, kelle pesityslintuja lainataan, joten kasvattajan on itsenäisesti käytettävä harkintakykyään.
 • Lemmikkilinnut Kaijuli ry ei vastaa sijoituksesta, eikä ota kantaa kahden henkilön välisiin riitatilanteisiin.
 • Kasvattajalistalle kuulumattomalla sijaiskasvattajalla ei ole lupaa mainostaa itseään yhdistyksen hyväksymänä kasvattajana, vaikka tuo olisi käyttänyt pesityksessä yhdistyksen hyväksymän kasvattajan omistamaa lintua.

Sertifikaatti ja logo

 • Yhdistyksen virallisella kasvattajalla on lupa käyttää Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kasvatusprojektin logoa websivuillaan.
 • Listalta poistunut tai poistettu kasvattaja sitoutuu poistamaan Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kasvatusprojektin logon sivustoltaan viipymättä.

Kasvattajalistalta poistuminen

Voit koska tahansa poistua kasvattajalistalta kirjoittamalla vapaamuotoisen eroilmoituksen kasvatusasiavastaavalle. Kasvattajalistalta poistunut tai poistettu kasvattaja ei saa pitää sertifikaattitodistusta esillä niin, että voisi tulla virhekäsitys siitä, että hän olisi yhä yhdistyksen virallinen kasvattaja.

Kasvattajalistalta erottaminen

Yhdistys on oikeutettu poistamaan kasvattajan listalta tilapäisesti tai lopullisesti. Koska jokaiselle voi sattua vahinkoja ja koska kyseessä ovat elävät olennot, on erittäin toivottavaa, että ongelmatilanteissa kasvattaja ottaa itse yhteyttä kasvatusasiavastaavaan ja antaa vapaamuotoisen selonteon väärinkäsitysten välttämiseksi. Kasvattajalistalta poistamiseen johtavia syitä ovat:

 • Kansallisten eläinsuojelulakien ja -asetuksien rikkominen
 • Yhdistyksestä erottamiseen johtavat syyt
 • Yhdistyksestä eroaminen
 • Yhdistyksen vuosittaisen jäsenmaksun laiminlyönti
 • Selkeä huijaustoiminta
 • Kasvatuslistasääntöjen rikkominen
 • Huomautuksista piittaamattomuus