Dokumenttipohjat

Lintuharrastajan kannalta tärkeitä dokumenttipohjia, kuten linnun kauppaan liittyvät dokumentit. Huomioithan, että CITES I sekä II -lajeista (kaikki papukaijalajit, lukuun ottamatta undulaattia, neitokakadua, kauluskaijaa sekä ruusukaijasta) on tehtävä kauppakirja sekä myyjän annettava alkuperäistodistus lain mukaan. Yhdistyksen tarjoama kasvattajan antama syntymätodistus toimii alkuperäistodistuksena.

Yhdistys kuitenkin suosittelee kauppakirjan tekemistä sekä syntymätodistuksen antamista kaikkien myytivien lintujen kohdalla, myös niiden, jotka eivät kuulu CITES-säätelyn piiriin.

Kaikki dokumenttipohjat on ladattavissa tavallisina pdf:nä sekä tietokoneella täytettävinä pdf-lomakkeina, jolloin lomakkeen voi tulostaa valmiiksi täytettynä.


Kauppakirja

Kauppakirjaan merkitään kaupan osapuolet, kohteen tiedot sekä kaupan ehdot (kuten hinta ja muut ehdot). Koska lemmikkien kauppa on lain silmissä tavaran kauppaa, kauppakirjan tekeminen on erittäin suositeltavaa oikeusturvan kannalta. Pakollinen CITES I ja II -lajien kohdalla.

» Kauppakirja (pdf)
» Kauppakirja (lomake-pdf)


Syntymätodistus (alkuperätodistus)

Syntymätodistus on kasvattajan antama todistus linnun alkuperästä ja toimii CITES I ja II -lajeille alkuperäistodistuksena, joka on näille lajeille pakollinen.

» Syntymätodistus (pdf)
» Syntymätodistus (lomake-pdf)


Sukutaulu

Sukutauluun voidaan merkitä linnun taustat syntymätodistusta tarkemmin. Erittäin suositeltavaa erityisesti neitokakadujen ja undulaattien kohdalla, joita pesitetään Suomessa paljon.

» Sukutaulu (pdf)
» Sukutaulu (lomake-pdf)


Tunnistemerkintäkortti

Tunnistemerkintäkortti on tunnisteen laittajan (rengas tai mikrosiru) allekirjoittama todistus linnun tunnistemerkinnstä.

» Tunnistemerkintäkortti (pdf)
» Tunnistemerkintäkortti (lomake-pdf)


Kasvattajahakemus

Tällä hakemuspohjalla voit hakea yhdistyksen kasvattajalistalle.

» Kasvattajalistahakemus (pdf)