Edelleen monien papukaijojen siipisulat on typistetty. Tässä artikkelissa Greg Glendell selittää, miksi siipisulkien typistäminen ei ole tarpeen ja voi aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ratkaisee.

Teksti: Greg Glendell, julkaistu Parrots-lehdessä, Iso-Britannia 2008
Käännös: Jarmo Tuutti

Lentävä papukaija! Joskus lintujen omistajille (jotka tietävät papukaijat vain lemmikkeinä) tulee yllätyksenä, että suurin osa luonnossa elävistä papukaijoista on ässä-lentäjiä. Ja niiden on oltava yhdestä syystä: pystyäkseen pakenemaan aivan yhtä taitavalta haukalta, joka yrittää saalistaa papukaijaa ruoaksi. Ne luonnossa elävät papukaijat, jotka pakenevat tällaisista hyökkäyksistä nopeasti ja osaavat lentää tiukassa parvessa, ovat niitä, jotka selviävät seuraavaan päivään.

Papukaija lentämässä

Lentäminen on tärkeää kotonammekin eläville papukaijoille (kuva: Kai Bey / CC 2.0)

Mitä tekemistä tällä on kotonasi elävän lemmikkilintusi kanssa? Muistutamme aina itseämme, että papukaijat eivät ole domestikoituneita lintuja, vaan loppukädessä vastaavat niiden luonnossa eläviä sukulaisia. Niiden pitkän evoluutiohistorian aikana papukaijat ovat hioneet lentokykyään juuri selviytymistä varten. Luonnossa elävät papukaijat lentävät usein jopa 50-70 kilometrin tuntivauhdilla ja voivat jatkaa tätä tarvittaessa useita tunteja. Kotona elävältä papukaijalta löytyy kaikki luonnossa elävän ja saalistajille alttiin papukaijan sisäsyntyiset reaktiot. Itse asiassa linnun koko keho, käyttäytyminen ja elämäntyyli ovat muovautuneet lentämistä varten. Tämän evoluutiohistorian takia lentäminen on olennainen osa papukaijan terveyttä ja hyvinvointia, myös sen eläessä lemmikkinä. Lentävä eläin ei voi saada niin tehokasta aerobista harjoitusta vain kiipeilemällä ympäriinsä, samoin kuin koira ei voi saada tehokasta harjoitusta ellei se pääse päivittäin juoksemaan. Päivittäin lentämään pääsevät lemmikkipapukaijat ovat vahvoja, hyväkuntoisia sekä terveitä lintuja. Lentäminen on aivan yhtä tärkeää linnuille, kuten juokseminen on koirille tai hevosille.

Miten papukaijat oppivat lentämään

Papukaijan poikasten lähtiessä pesästä niillä on luonnollinen tarve lentää, mutta ei osaamista tarkkaan lentoon; tämä voi oppia vain kokemuksen kautta. Kaikki linnut (sekä luonnossa että lemmikkeinä) ovat tässä vaiheessa jonkin aikaa kömpelöitä. Aivan kuten ihmislapset oppivat ryömimisen sijaan kävelemään, myös linnunpoikasilla tulee vastaan onnettomuuksia. Ne saattavat laskeutua rajusti sekä arvioida laskeutuessaan etäisyyksiä pieleen.

Lemmikkinä elävillä linnuilla on kaksi ylimääräistä haastetta selätettävänä. Ensinnäkin lentoonlähtö on haastavampaa sisätilojen liikkumattomassa ilmassa. Luonnossa linnut kääntyvät lentoonlähdön ja laskeutumisen helpottamiseksi vaistonvaraisesti tuulta kohti. Toisaalta myös tilat ovat rajoittuneita. Lentämisen opettelu rajatussa tilassa on sekä vaikeaa että luonnotonta. Linnulla ei ole riittävästi tilaa saada vauhtia ennen kuin sen on jo etsittävä paikka laskeutua. Luonnossa niillä olisi mahdollisuus lentää pitkä matka ennen sopivan laskeutumispaikan etsimistä, ja ne voisivat valmistautua laskeutumiseen lähestyessään oksaa. Nuoret papukaijat seuraavat usein vanhempiaan ensilennoillaan ja luottavat niihin sopivan laskeutumispaikan löytämisessä. Tämän takia linnun hoitajana sinun tulisi osoittaa linnullesi sopivat laskeutumispaikat, mutta muista tehdä tämä ennen kuin pyydät lintuasi lentämään näihin paikkoihin. Käytä siis “ylös” ja “alas” pyyntöjä totuttaaksesi lintua kotisi paikkoihin, joihin se pääsee lentämään. Tämä voi tarkoittaa tuolien selkänojia, sohvia tai ikkunalautoja. Lemmikkilintujen pitää myös oppia suurten ikkunoiden vaarat. On turvallisinta tehdä näistä näkymättömistä esteistä selkeämpiä ripustamalla verkkoverhot tai laittamalla niihin jotain, kuten pystysuoria teippejä (linnut saattavat yrittää laskeutua vaakasuoralle teipille). Linnun totuttua ikkunaan teipit voi poistaa.

Aluksi nuoret linnut eivät tiedosta täysin siipiväliään ja amatsoni tai jako - noin 75 sentin siipivälillään - voi törmätä oven karmeihin lentäessään ohi. Muutaman yrityksen jälkeen ne kuitenkin oppivat vetämään siipensä kasaan lentäessään siipiväliään kapeamman aukon läpi. Jos niille annetaan aikaa ja tilaa lentämistä varten, lemmikkipapukaijat oppivat nopeasti hyvät lentotaidot, vaikkakin tämä voi viedä muutaman viikon. Näet selkeän eron nuoren lintusi lentokyvyssä, kun se yrittää hidastaa vauhtiaan ilmassa. Se tekee tämän laskemalla pyrstösulkansa sekä lyömällä siivillään hieman eteenpäin laskeutuessaan. Tämän taidon opittuaan linnut lentävät paljon itsevarmemmin ja hallitummin.

Lyhyen ajan sisällä lintu pystyy paremmin hallitsemaan sen vauhtia ja käyttämään pyrstöä sekä liukumista suunnan muuttamiseksi sekä vauhdin vähentämiseksi. Laskeutuakseen taitava lentäjä syöksyy ortta kohti pyrstö laskettuna; tämä mahdollistaa hidastamisen. Juuri laskeutumishetkellä - toisin kuin lentokone - linnun on sakattava, jotta se varmistaa nopeuden laskun nollaan saavuttaessaan orren. Tämän jälkeen se kääntää primäärisulkiaan eteenpäin jarruttaakseen samalla, kun laittaa jalat eteensä ottaakseen orresta kiinni. Linnut, joiden siipisulat on typistetty, joskus yrittävät lentää, mutta primäärisulkien puute aiheuttaa toisen ongelman: pakkolaskun. Nämä linnut eivät voi käyttää sulkiaan vauhdin hidastamiseen, joten niiden on pakko tulla ryminällä alas. Tämä johtaa usein loukkaantumisiin.

Osana tyypillistä kehittymistään papukaijoilla on “luonnollinen ikkuna”, jonka aikana ne oppivat lentämään pesästä lähdön jälkeisinä ensimmäisinä viikkoina. On tärkeää, että kaikki vankeudessa syntyneet linnut saavat tämän mahdollisuuden. Hyvät kasvattajat rohkaisevat lintujaan lentämään heti, kun niiden luonnolliset taipumukset paljastavat halun lähteä lentoon. Nopeasti pesästä lähtemisen jälkeen linnun paino lisääntyy sen kehittäessään voimakkaita rintalihaksiaan. Lisäksi sen sydän kasvaa normaaliin kokoonsa, joka pystyy sykkimään lentämisen vaatiman tuhat kertaa minuutissa. Lentämään oppivat linnut tulevat olemaan paljon paremmassa kunnossa ja vahvempia, kuin ne, joilla ei ole ollut mahdollisuutta lentää. Tästä näkökulmasta on täysin selvää, että nuorilta linnuilta ei koskaan tulisi typistää siipisulkia. Tässä vaiheessa typistämisellä voi olla selkeitä haitallisia vaikutuksia niiden psyykkiseen sekä fyysiseen hyvinvointiin niiden koko loppuelämän ajan, joten sitä ei pitäisi koskaan tehdä.

Miksi edes typistää siipisulkia?

Yleisimmät syyt siipisulkien typistämiselle ovat:

  • Linnun karkaamisen estäminen
  • Linnun “dominoivan” käyttäytymisen kontrollointi estämällä lentäminen
  • Koska omistaja (tai kasvattaja) uskoo sen olevan turvallisempaa linnulle
  • Koska omistaja ei tykkää ajatuksesta, että kotona on lentävä lintu

Vaikka kolme ensimmäistä syytä vaikuttavat hyväksyttäviltä, tulemme huomaamaan, että näidenkin kohdalla on ongelmia. Mutta neljäs syy ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävä: jos ihminen ei pidä ajatuksesta, että lintu lentää hänen kotonaan, tulisi hänen harkita muita lemmikkejä. Mutta todellisuudessa monilta linnuilta leikataan siipisulat rutiininomaisesti tai oletuksena, miettimättä sen todellisia vaikutuksia lintuun.

Typistäminen karkaamisen estämiseksi

On olemassa monia erilaisia tapoja typistää linnun siivet, mutta loppukädessä nämä voidaan jakaa kahteen kategoriaan: typistetään joko yksi siipi, tarkoituksena epätasapainottaa lintu sen yrittäessä lentää, tai symmetrinen typistäminen, joka tarjoaa turvallisemman alaspäin lentämisen, mutta estää ylös nousemisen. Ensimmäinen menetelmä, jossa leikataan käytännössä kaikki yhden siiven primäärisulat, on erittäin karkea sekä erityisesti julma. Tällainen typistäminen voi vaarantaa linnun turvallisuuden tai jopa hengen. Linnut ovat kehittäneet lentotaitonsa miljoonien vuosien aikana ja symmetrisyys on tämän kannalta erittäin tärkeää. Symmetrisyyden poistaminen, tekemällä linnusta tarkoituksella epätasapainoisen, voi myös uhata linnun henkistä hyvinvointia. Pudotessaan kovalle alustalle yksisiipiset linnut ovat alttiita rintalastan murtumille ja mustelmille, murtuneille raajoille sekä jopa kuolemalle. Papukaijat usein aloittavat höyhenten nyppimisen pari viikkoa tällaisen karkean typistämisen jälkeen ja tällaisesta ongelmasta voi muodostua mahdoton parantaa.

Kevyempi - mutta silti linnun kannalta haitallinen - tapa on typistää molempien siipien sulat. Tavoitteena on mahdollistaa linnun lentäminen alaspäin ja turvallinen laskeutuminen, mutta estää niiden lentäminen ylös (ne eivät saa aikaan nostetta). Tästä huolimatta ulkona tällaisetkin linnut voivat saada riittävästi nostetta suuntaamalla tuulta kohti sekä voivat lentää melkein normaalisti. Ongelma tämän “paremman” typistämisen kohdalla on se, että vaikka sillä estetään linnulta nousu tuulettomassa tilassa sisällä, se ei voi estää lintua karkaamasta ulkona, jossa tuuli voi auttaa sen nousua.

Kaikki linnut, typistetyt siipisulat tai ei, ovat alttiita vaaroille. Lentokykyinen lintu voi karatessaan lentää pitkän matkan, ennen kaikkea jos se panikoi. Typistetyt linnut ovat taas alttiita erilaisille vaaroille. Ne kävelevät usein lattialla, joten niiden päälle voi kävellä herkemmin, tai ne voivat jäädä sulkeutuvan tai avautuvan oven tielle. Lähes täysin lentokyvyttömien lintujen omistajat voivat olla varomattomampia ulko-ovien kanssa. Jos tällainen lintu karkaa, se ei pääse kauas, mutta on altis koirien ja kissojen hyökkäyksillä tai voi jäädä herkemmin auton alle.

Lisää ongelmia...

Kaikilla linnuilla, mukaan lukien papukaijat, on vaistonvarainen - ei opittu - pakenemisreaktio vaaran uhatessa. Tätä refleksiä ei voi hallita tietoisesti. Pakenemisreaktion saa aikaan jokin linnun havaitsema pelottava ärsyke. Tämä voi olla “oikea” uhka, kuten linnun pelkäämän ihmisen tai eläimen lähestyminen, tai kuviteltu uhka, kuten tuntemattoman, mutta vaarattoman, esineen läheisyys. Paetessaan tällaisessa tilanteessa lintu hyppää ilmaan ja nousee lentoon etsiessään turvallisemmalta tuntuvaa korkeammalla olevaa ortta, josta se voi tarkkailla tilannetta ilman vaaraa. Vasta lennossa, sekunti tai kaksi reaktion jälkeen, linnulla on mahdollisuus tietoisesti hallita sen liikkumista.

Siipisulkien typistäminen estää linnulta sen tärkeimmän reaktion saalistajien välttämiseksi. Tämän aiheuttama turhautuminen aiheuttaa monille papukaijoille valtavasti stressiä. Jotkut linnut suuntaavat tämän stressin haitallisiin käyttäytymismalleihin, kuten höyhenten nyppimiseen, itsensä silpomiseen, puremiseen tai huutamiseen. Kun niiden vapautta on rajoitettu näin paljon, joistain tulee “käyttäytymyksellisesti kahlittuja” häkkiinsä tai kiipeilytelineeseensä, puolustaen sitä aggressiivisesti ketä tahansa muuta vastaan.

Sulkasato tai sulkien takaisinkasvu voi aiheuttaa lisää ongelmia linnuille, joiden siipisulat on typistetty. Suurin osa näin tekevistä ihmisistä ei ymmärrä lentämisen merkitystä osana linnun tavallista käyttäytymisrepertuaaria. Monesti he eivät ymmärrä evolutionaarisista paineista, jotka ovat johtaneet lintujen lentotaidon kehittymiseen miljoonien vuosien aikana. Lisäksi monet papukaijaharrastajat eivät kerro toisille tarkempia tietoja sulkasadon järjestyksestä tai uusien lentosulkien takaisinkasvuvauhdista. Seuraava kappale käy läpi nämä viimeiset seikat.

Suurimmalla osalla papukaijoista on 10 primäärisulkaa, jotka on kiinni “kädessä”, sekä 12 sekundaarisulkaa, jotka on kiinni alemmassa kyynärvarressa. Nämä sulat on numeroitu anatomisesti standardoidulla tavalla, kun katsot linnun levitettyä siipeä. Primääri numero 1 (P1) on sisin primääri ja P10 on uloin primääri. Uloin sekundaari on S1, P1:n vieressä. Sisin sekundaari (linnun vartalon vieressä) on S12. Terveet papukaijat vaihtavat siipisulkansa tietyllä tavalla, joka on erilainen kuin monilla muilla linnuilla, kuten varpusilla tai petolinnuilla.

Ensimmäinen pudotettu siipisulka on keskimmäinen primääri, yleensä P6, ja uuden kasvu alkaa välittömästi tämän pudottua. Suurin osa papukaijoista kasvattaa sulkiaan 3 - 4 milliä vuorokaudessa. Voit usein nähdä kasvutahdin vaihtelevina tummina sekä vaaleina nauhoina kirkkaassa päivänvalossa. Kun uusi P6 on kasvanut, P5 ja/tai P7 putoaa ja alkaa kasvaa uudestaan. Sitten P3 ja P7 jne, jatkaen molempiin suuntiin siipeä samaan aikaan. Kun kaikki primäärit on vaihdettu, lintu alkaa pudottamaan ja vaihtamaan sekundaareja. Koko sulkienvaihto tapahtuu papukaijoilla yleensä seuraavassa järjestyksessä, suluissa olevat samaan aikaan: P6, (P5+7) (P8+4) (P3+9) (P2+10) P1, S1 aina S12:een. Tämän järjestyksen tavoitteena on ylläpitää symmetriaa, joka on erittäin tärkeää lentäville linnuille.

Papukaijan siipisulat

Siipisulkien vaihtojärjestys useimmilla papukaijoilla. Keskimmäinen primääri P6 (punainen) on yleensä ensimmäinen sulka, joka vaihtuu.

Normaali terve lintu ei pudota yli 3 lentosulkaa samasta siivestä kerralla. Isojen lintujen suuremmat lentosulat kestävät huomattavasti kauemmin kasvaa. Ison aran tai kakadun kaikkien siipisulkien vaihtamisessa voi kestää jopa 18 kuukautta, mutta pienellä parakiitillä voi kestää vain 3 kuukautta saman prosessin suorittamisessa.

Kun lintu, jonka siipisulat on typistetty, yrittää kasvattaa sen siipisulat tuottamalla uusia “verisulkia”, nämä saattavat vaurioitua herkemmin. Tämä johtuu siitä, että toisin kuin normaalissa siivessä, näillä kasvavilla ja erittäin herkillä sulilla ei ole viereisiä täysiä sulkia suojanaan. Jos tällainen sulka vaurioituu, se voi vuotaa paljon verta. Linnut, jotka eivät esitä käyttäytymisongelmia siipisulkien typistämisen yhteydessä, kehittävät näitä usein myöhemmin. Ne alkavat usein nyppimään uusia suojaamattomia sulkia, joka voi estää leikattujen siipisulkien kunnollisen kasvun. Jos lintusi siipisulat on typistetty, paras tapa mahdollistaa lento välittömästi on kiinnittää luovutetut sulat leikattuihin tynkiin. Pystyn toimittamaan luovutettuja lentosulkia suurimmalle osalle lemmikkilintulajeista eläinlääkäreiden kiinnitettäväksi. Tällainen lintu pitäisi tietenkin kouluttaa lentämään luoksesi ja pois, sekä muihin tyypillisiin paikkoihin pyynnöstä.

Siipisulkien typistäminen kontrollin lisäämiseksi

Tämä on yleinen syy siipisulkien typistämiselle, joka johtuu siitä, että suurin osa näistä ihmisistä eivät tiedä linnulle koulutettavista peruslentopyynnöistä vaihtoehtoina, vaikka suurin osa papukaijoista voi oppia niitä erittäin hyvin parin päivän koulutuksella. Sen lisäksi, että opetan linnun astumaan kädelleni ja siitä pois, opetan sille yleensä myös seuraavat pyynnöt:

  • “Paikka”. Tämä tarkoittaa, että älä lähesty minua tai lennä luokseni sillä hetkellä.
  • “Mene”. Tarkoittaa, että lähde pois lentäen.
  • “Tuonne”. Tarkoittaa, että lennä orreltasi toiselle (yleensä käytetään turvallisuuden takia)
  • “Tänne”. Tarkoittaa, että lennä luokseni nyt.

Nämä pyynnöt voidaan kouluttaa palkkioon pohjautuvilla koulutusmenetelmillä: lintu saa jotain, josta se pitää paljon, kuten rapsutuksia, suosikkilelun tai suosikkiruokaa opetellessaan näitä pyyntöjä. Kun kerran opittu, nämä pyynnöt antavat omistajalle kaiken kontrollin, jota tämä lintuansa kohtaan tarvitsee.

Toinen hyöty näiden opettamisessa linnulle on se, että jos se koskaan karkaa, se on paljon helpompi saada takaisin löydettyäsi sen. Koulutetut linnut vastaavat tutuilta ihmisiltä tulevina näihin pyyntöihin ulkonakin. Olen pitänyt papukaijoja 25 vuotta ja minulta on karannut lintuja muutamaan otteeseen. En kuitenkaan ole koskaan menettänyt koulutettuja lintuja, ja vain kerran menettänyt kouluttamattoman (vuonna 1992). Olen saanut takaisin karanneita amatsoneja, harmaapapukaijoja, aratteja sekä afrikankaijoja tällä tavalla.

Siivet ovat lentämistä varten!

Papukaijaa harkitseville henkilöille ei yleensä yksinkertaisesti kerrota näistä siipisulkien typistämisen vakavista ongelmista, varsinkaan nuorten lintujen kohdalla. Nämä ongelmat eivät ilmene ennen kuin viikkojen tai kuukausien jälkeen uuteen kotiin muuttamisesta. Koska koulutus voi antaa sinulle hyvän kontrollin lentävästä linnusta, ei ole mitään syytä typistää sen siipisulkia. Kestää vain muutaman minuutin typistää lintusi siipisulat, mutta voi kestää kuukausia tai jopa vuosia (sekä vaatia kalliita eläinlääkärin laskuja) tämän aiheuttamien ongelmin korjaamiseksi.

Linnut, jotka on koulutettu hyväksymään muutama ylimääräinen pyyntö hoitajiltaan, voivat tietenkin viettää paljon enemmän aikaa häkkiensä ulkopuolella, sillä ne aiheuttavat vähemmän ongelmia viettäessään arvokasta aikaa kanssasi sekä nauttiessaan vapaudesta, jonka tämä niille antaa. Lentävät linnut saavat myös tehokasta harjoittelua, joka on välttämätöntä tervettä ja vahvaa lintua varten. Papukaijat ovat hyvin erilaisia, kuin domestikoituneet eläimet, joita pidetään lemmikkeinä. Jopa vankeudessa syntyneet linnut ovat edelleen villieläimiä, joille on tärkeää päästä toteuttamaan niiden luonnollisia käyttäytymistarpeita elämänsä joka päivä. Tähän kuuluvat myös päivittäiset lintuhetket, vaikka ne olisivatkin sisätiloissa. Tätä varten papukaijojen omistajien pitäisi valmistaa kotinsa ainakin tiettyyn pisteeseen asti huomioiden papukaijojensa tarpeet sen sijaan, että pakottaisivat lintunsa sopeutumaan typistämällä niiden siipisulat sekä estämällä lentokyvyn vain oman mukavuutensa takia. Lentäminen on jotain, jota sinun pitäisi rohkaista papukaijojasi tekemään; ei jotain, joka sinun pitäisi estää niiltä oletusarvoisesti. Opettamalla muutaman peruspyynnön lintujen hoitajat voivat saada kaiken “kontrollin”, jota he tarvitsevat lentävien lintujensa kanssa, ja linnut voivat elää paremmassa kunnossa, vahvempina ja terveempinä monella tapaa.

Greg Glendell, BSc (kunnia), työskentelee kokopäiväisenä lemmikkipapukaijojen käyttäytymiskonsulttina Somersetissä Iso-Britanniassa. Hän on kirjoittanut useita kirjoja papukaijojen hoitamisesta. Lisää tietoa hänen kotisivuiltaa: www.greg-parrots.co.uk.