Käytöstä poistamisen syynä olivat vähäinen käyttöaste ja GDPR:n tuomat rajoitukset henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn.