Haluatko yhdistyksen viralliseksi kasvattajaksi?

Tämän sivun tarkoitus on ohjeistaa kasvattajaksi haluava henkilö vaihe vaiheelta eteenpäin. Ennen kuin lähdet etenemään tarkista, että täytät vaatimukset.

Kasvasttajan vaatimukset:

 1. Olet täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö.
 2. Olet kasvattanut jotakin lintulajia onnistuneesti vähintään vuoden tai sinulla on takanasi ainakin kolme poikuetta.
 3. Aiot jatkaa kasvattamista.
 4. Olet ollut Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n jäsen vähintään kaksi vuotta.
 5. Sinua ei ole tuomittu eläinsuojelurikkomuksista.
 6. Olet halukas noudattamaan yhdistyksen kasvattajasääntöjä.
 7. Haluat pyrkiä hyviin tuloksiin eettisin keinoin.

Pääpiirteittäin hakeminen tapahtuu seuraavasti:

 1. Tutustu huolella sertifiointiohjelmaan.
 2. Pyydä halutessasi suosittelijaa.
 3. Täytä saamasi lomake, jossa kerrot toiminnastasi tarkemmin.
 4. Varaudu fyysiseen tilojen tarkastukseen.

Sertifiointiohjelmaan perehtyminen

Ennen kuin täytät hakemuksen kasvattajalistalle, on tärkeää perehtyä sertifiointiohjelmaan, jotta tiedät, missä olet mukana. Lue siis huolellisesti ohjelmaa koskevat artikkelit, ohjeistukset, säännöt ja määritelmät tältä sivustolta. Tämä auttaa myös hahmottamaan paremmin, millaisia tietoja tahdomme kuulla hakemuksesi yhteydessä.

Yhteydenotto kasvatusasiavastaavaan

Kun olet tutustunut sertifiointiohjelmaan, voit lähettää yhdistyksen kasvatusasiavastaavalle sähköpostia osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Otsikoi sähköpostiviestisi otsikolla "Hakemus kasvattajalistalle". Kerro sähköpostiviestissä lyhyesti itsestäsi sekä kasvatustoiminnastasi.

Kasvattajahakemuslomakkeen täyttäminen

Varaa lomakkeen täyttämiseen reilusti aikaa. Voit kirjoittaa vastaukset kysymyksiin vapaamuotoisesti. Pyri kuitenkin selkeään ja ymmärrettävään kirjoitusasuun, jotta voidaan välttää selvennyspyynnöt, jotka pitkittäisivät prosessia. Ole rehellinen. Sen myöntäminen, ettei hallitse jotakin osa-aluetta, ei tarkoita sitä, että hakemus hylättäisiin, vaan näin yhdistys tietää, minkälaisia artikkeleita on kannattavaa tarjota kasvattajille. Jotkut tiedot ovat myös lajikohtaisia: esimerkiksi monien lajien kohdalla ei kasvattajan tarvitse tietää genetiikasta paljoakaan, kun taas toisissa lajeissa eri väriyhdistelmät tai nopea lisääntyminen saavat aikaan suuremman tarpeen tiedostaa periytymisen toimiminen.

» Kasvattajalistahakemus (pdf)

Suosittelijan pyytäminen

Sinun on mahdollista - joskaan ei missään nimessä pakollista - pyytää itsellesi suosittelijaa. Tämä on kannattavaa erityisesti silloin, mikäli olet vielä tuore kasvattaja, etkä ole ollut yhdistystoiminnassa mukana. Suosittelijan tarkoitus on antaa ulkopuolisen näkemys toimiisi kasvattajana. Suosittelija ei saa olla sellainen ihminen, jolla on puolueellinen näkemys toimiisi. Esimerkiksi perheenjäsen ei ole pätevä suosittelijaksi. Sen sijaan suosittelijaksi voit pyytää esimerkiksi kasvattisi omistajaa tai esimerkiksi yhdistyksessä aktiivisesti toimivaa henkilöä, joka on tietää menettelytapasi.

 • Kysy kasvattisi omistajalta tai vastaavalta sopivalta taholta hänen halukkuuttaan toimia suosittelijana.
 • Pyydä suosittelijaa lähettämään vapaamuotoinen suositus osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. otsikolla "Kasvattajaksi suositteleminen". Suosittelijan tulee saada lähettää suosittelunsa rauhassa, ilman että hän tuntee yhtään olevansa painostettu.

Mikäli kasvattaja mainitsee, että on hakenut suosittelijaa, mutta suositukset eivät saavu perille viikon sisällä kasvattajahakemuksen lähettämisestä, voidaan kasvattajahakemus käsitellä ottamatta suosituksia huomioon.

Käsittelyvaihe

Saat lyhyen kuittauksen, kun hakemuksesi on saapunut perille ja otettu käsittelyyn. Hakemus saapuu ensimmäisenä kasvatusasiavastaavalle, joka etsii lähimmän valtuutetun tarkastajan. Kun tarkastus on tehty, Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n hallitus tekee päätöksen, hyväksytäänkö kasvattaja listalle. Mikäli hakemuksessa on jotakin epäselvää, kasvatusasiavastaava saattaa kysyä tarkennuksia tietoihin.

Tarkastus

Kun hakemuksesi on saapunut ja sopiva tarkastaja on löydetty, sinuun ottaa yhteyttä joko kasvatusasiavastaava tai yhdistyksen valtuuttama tarkastaja, jotta voitte sopia tarkastuksen ajankohdasta. Tarkastajat ovat vapaaehtoisia yhdistyksen aktiiveja ja jäseniä, jotka suorittavat tarkastuksen palkattomasti omalla ajallaan, yleensä pareittain. Tarkastus ei ole mikään hiostava ja vakava tilanne, vaan tarkoitus on toimia mukavissa merkeissä asiallisesti. Pullakahvitkaan eivät ole kiellettyjä!

Tarkastajat ottavat tiloistasi mittoja ja kirjaavat ylös yleisiä seikkoja linnunpidostasi, esimerkiksi lintujen kunnosta ja ruokavaliosta. Rehellisyys on kannattavaa: kasvattaja, joka osaa nimetä itse, missä voisi vielä parantaa toimiaan, on todennäköisesti osaavampi kuin kasvattaja, joka ei laisinkaan näe, missä olisi parantamisen varaa. Tarkastajat eivät tee päätöstä hyväksymisestä tai hylkäämisestä, joten he eivät voi sanoa tarkastustilanteessa, pääsetkö listalle.

Jos lähiseudulla ei ole tarkastajia, sinua pyydetään lähettämään tarkempaa kuvamateriaalia. Kuvien tulee olla selkeitä ja monipuolisia ja niistä tulee näkyä tilojesi koot, ruokailupaikat, pöntöt, virikkeet, pohjamateriaali ja käydä ilmi myös lintujen yleiskunto.

Tarkastajia löytyy tällä hetkellä ainakin seuraavilta alueilta:

 • Turun seutu
 • Pääkaupunkiseutu
 • Oulun seutu
 • Tampere
 • Nummela

Päätös ja muutoksenhaku

Kun kaikki on kunnossa, yhdistyksen hallitus yhdessä kasvatusasiavastaavan kanssa tekee päätöksen siitä, pääseekö kasvattaja listalle. Mikäli kasvattaja pääsee listalle, hän saa tästä ilmoituksen, jolloin tiedot siirtyvät sivustolle. Huomioithan, että kaikki tahot toimivat vapaa-ajallaan, mistä johtuen hakemuksen käsittelemisessä saattaa toisinaan kestää. Mikäli tällaisia kestoja on tiedossa, sinulle tiedotetaan mahdollisista viivästyksistä. Muussa tapauksessa voit odottaa lopullista päätöstä kahden viikon sisällä siitä, kun tarkastus on suoritettu.

Mikäli hakemus ei mene läpi, saat ilmoituksen, jossa sinua joko pyydetään korjaamaan toimintatapojasi ja osoittamaan korjauksen toteutuminen tai sinulle ilmoitetaan, että hakemus on hylätty. Hylkäämisen jälkeen voit pyrkiä listalle uudelleen kuuden kuukauden kuluttua hylkäämisen tiedoksiantopäivästä. Syitä hylkäämiseen voivat olla esimerkiksi liian pienet tilat, selkeä tiedonpuute, yhdistyksen kannattamien toimintatapojen vastaan toimiminen, huono foorum- tai someryhmäkäytös, negatiivinen suhtautuminen yhdistystä kohtaan tai yhdistyksen mustamaalaaminen, lintujen kyseenalainen käsittelytapa tai selkeä huonomaineisuus ja konfliktit poikasia hankkineiden asiakkaiden kanssa. Joissakin tilanteissa hakemuksen käsittelyä voidaan myös lykätä suoran hylkäämisen sijasta. Näin toimitaan tilanteissa, joissa yhdistys tarvitsee ajallisesti lisänäyttöä kasvattajan toimista. Lykkäämisen seurauksena hakemus käsitellään uudelleen yhdistyksen nimeämän ajan, joka on korkeintaan 12 kk, kuluttua. Hylättyyn päätökseen ei voi hakea muutosta ennen kuuden kuukauden aikarajan kulumista, ellei kasvattajaksi haluavalla ole selkeää näyttöä siitä, että yhdistys on saanut virhetietoa, joka on johtanut hylkäämiseen. Lykkäyspäätökseen voi hakea muutosta kerran päätöksen antamisen jälkeen, mikäli kasvattaja kokee, että on tehnyt tarvittavat muutokset ennen uudelleenkäsittelypäivämäärää.

Hylkäämistä tai käsittelyn lykkäämistä ei tule ottaa itseensä, sillä joskus kyse voi olla pienistäkin korjauksista. Mikä tärkeintä, se kannattaa ottaa rakentavana palautteena.

Sertifikaatti

Kasvattaja, joka on tullut hyväksytyksi Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n viralliselle kasvattajalistalle, saa sertifikaatin, eli todistuksen siitä, että kasvattaja on ottanut käyttöön yhdistyksen määrittelemän laatujärjestelmän, jonka muodostavat kasvatussysteemin säännöt ja ohjeistukset.

Kasvattajalistalta poistuminen

Voit koska tahansa poistua kasvattajalistalta kirjoittamalla vapaamuotoisen eroilmoituksen kasvatusasiavastaavalle. Kasvattajalistalta poistunut tai poistettu kasvattaja ei saa pitää sertifikaattitodistusta esillä niin, että voisi tulla virhekäsitys siitä, että hän olisi yhä yhdistyksen virallinen kasvattaja.

Kasvattajalistalta erottaminen

Yhdistys on oikeutettu poistamaan kasvattajan listalta tilapäisesti tai lopullisesti. Koska jokaiselle voi sattua vahinkoja ja koska kyseessä ovat elävät olennot, on erittäin toivottavaa, että ongelmatilanteissa kasvattaja ottaa itse yhteyttä kasvatusasiavastaavaan ja antaa vapaamuotoisen selonteon väärinkäsitysten välttämiseksi. Kasvattajalistalta poistamiseen johtavia syitä ovat:

 • Kansallisten eläinsuojelulakien ja -asetuksien rikkominen
 • Yhdistyksestä erottamiseen johtavat syyt
 • Yhdistyksestä eroaminen
 • Selkeä huijaustoiminta
 • Kasvatuslistasääntöjen rikkominen
 • Huomautuksista piittaamattomuus